top of page

Cymraeg - Pedal tuag at les: Sut mae beicio'n hybu iechyd meddwl

Bûm yn sâl yn gorfforol o 3 mlwydd oed gyda symptomau fel poen , malaise a heintiau aml ; Rwyf wedi cael amryw o deithiau ysbyty ac arosiadau.

 

Doedd gen i ddim bywyd cymdeithasol, fy unig ffrindiau oedd y meddygon a'r nyrsys oedd yn fy nhrin. Derbyniais lawer o gamddiagnosisau ac roeddwn yn ofnus iawn ar hyn o bryd.

 

Yn 09 oed, cefais waedlif ar yr ymennydd a adawodd hemiplegig i mi ar yr ochr chwith. Cefais lawer o ffisiotherapi dwys am sawl blwyddyn i adsefydlu.

 

Yn 2016, cefais drawsblaniad mêr esgyrn yn ysbyty'r Mynydd Bychan. Mae effaith emosiynol afiechyd wedi bod mor ddwys fel bod yna ddiwrnodau nad oeddwn i'n gwybod ble i droi.

 

Mae beicio wedi cael cymaint o effaith arnaf yn bersonol nes i mi benderfynu rhannu fy angerdd ag eraill sy'n ei chael hi'n anodd, felly sefydlais fy ngrŵp seiclo cymdeithasol cynhwysol fy hun o'r enw Active Wheels a chyda chymorth gwirfoddolwyr eraill, rydym yn dod â chyfleoedd beicio grŵp i'r rhai a allai fod yn cael trafferth yn emosiynol neu yn  Gorfforol. Mae beicio gyda phobl sy'n deall eich sefyllfa yn rhan amhrisiadwy o feicio grŵp gydag olwynion egnïol.

 

Fel rhywun â PTSA , rwy'n deall y gall beicio gynnig buddion corfforol, yn enwedig wrth reoli symptomau ffisiolegol pryder. Effaith emosiynol bod yn yr awyr agored yw pam rwyf wrth fy modd yn beicio gan ei fod yn fy helpu i fod yn ymwybodol o fy meddyliau ac yn gwerthfawrogi natur.6 views0 comments

Comments


bottom of page