top of page

Hyrwyddo Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn 2023: Menter Soar

Roedd pawb yn hapus fod Soar yn nodi diwrnod Iechyd Meddwl, dyma post am sut gall paentio manteisio iechyd meddwl.

I nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn Soar, es i sesiwn paentio acrylig a dyma beth roeddwn i'n ei feddwl.

Roedd yn wych cael bod yn y sesiwn hwn, roedd yn anfeirniadol ac roedd pobl o bob gallu yn gallu ymuno. Yn bersonol, des i allan o'r sesiwn hon yn teimlo'n dawel, wedi cyfansoddi ac yn fwy hapus. Gwnaeth i mi feddwl pam fod celf yn cael effaith mor gadarnhaol ar iechyd meddwl?

 

Nid yn unig y gall paentio gynyddu hyder, mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i helpu pobl ag iselder a phryder trwy ei effaith dawelu - gan fod angen lefel dwfn o ganolbwyntio. Drwy fod yn ystyriol wrth baentio, gallwch ymlacio'n llwyr a'ch seilio ar y foment bresennol ac anghofio am emosiynau negyddol wrth gymryd rhan mewn paentio. Gall paentio hefyd ysbrydoli creadigrwydd a hunanfynegiant wrth gynyddu lefelau hunan-barch. Yn ogystal â ffocws artistig y dydd, roedd cyfle hefyd i siarad ag eraill a rhannu emosiynau.

3 views0 comments

Comments


bottom of page